Temeljem članka 49. Statuta Dječjeg vrtića “LišnjakPićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-4), članka 14. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “LišnjakPićan (KLASA: 601-05/21-01/04, URBROJ: 2144-01-02-213 od 14.svibnja 2021.g.) i u skladu s Obavijesti o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „LišnjakPićan u pedagošku 2021./2022.godinu (KLASA: 601-05/21-01/04, URBROJ: 2144-01-02-21-4 od 14.svibnja2021.g.)  na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Lišnjak Pićan (dalje Vrtić) donosi

ODLUKU O PRIVREMENOJ RANG LISTI

o upisima djece u pedagošku 2021./2022. godinu

u Dječji vrtić „Lišnjak

 

MATIČNI VRTIĆ – PIĆAN

U Matični vrtić u Pićan u redoviti predškolski (vrtićki) program u pedagošku 2021./2022. godinu upisuje se 3-oje prijavljene djece sukladno čl.9 Pravilnika bez utvrđivanja prednosti za upis:

R.BR.

ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA

1.

NICB-150718-P

2.

IVAČ-191018-P

3.

MARF-190217-P

 

U redoviti predškolski (vrtićki) program u pedagošku 2021./2022. godinu ne upisuje se 1 prijavljeno dijete zbog nepotpune obvezne dokumentacije:

R.BR.

ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA

1.

DRAS-170618-P

 

  PODRUČNI VRTIĆ – TUPLJAK

U Područni objekt u Tupljak u redoviti predškolski (vrtićki) program u pedagošku 2021./2022. godinu upisuje se prijavljeno dijete sukladno čl.9 Pravilnika bez utvrđivanja prednosti za upis :

R.BR.

ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA

1.

PETD-200616-T

 

PODRUČNI VRTIĆ – TUPLJAK

U Područni objekt u Tupljak u program ranog odgoja i obrazovanja (jaslički program) u pedagošku 2021./2022. godinu upisuje se 5-ero prijavljeno djece sukladno čl.9 Pravilnika bez utvrđivanja prednosti za upis :

R.BR.

ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA

1.

DAVB-280720-J

2.

STES-280720-J

3.

LEOC-080719-J

4.

ASIM-170820-J

5.

ELES-220219-J

 

U Područni objekt u Tupljak u program ranog odgoja i obrazovanja (jaslički program) u pedagošku 2021./2022. godinu ne upisuje se 3-oje prijavljene djece koja ne ostvaruju uvjete uzrasta, vode se na listi čekanja te će ostvariti pravo upisa tijekom pedagoške godine kada steknu uvjete za upis:

R.BR.

ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA

1.

MIAB-290920-J

2.

FRAF-101020-J

3.

MATB-221220-J

 

   U Područni objekt u Tupljak u program ranog odgoja i obrazovanja (jaslički program) u pedagošku 2021./2022. godinu ne upisuje se 1 prijavljeno dijete zbog nepotpune obvezne dokumentacije:

R.BR.

ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA

1.

MAŠF-090519-J

        

NAPOMENE:

* Zbog zaštite osobnih podataka temeljem Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ne objavljuju se imena i prezimena djece ( Šifrirana oznaka djeteta: prva tri slova imena djeteta+prvo slovo prezimena djeteta datum rođenja djetetaP: vrtić Pićan, T: vrtić Tupljak, J: jaslice ).

* Na Privremenu rang listu roditelji mogu podnijeti prigovor Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno (DV „Lišnjak“, Pićan 60, Pićan) ili putem elektroničke pošte (lisnjak@pican.hr) u roku od 8 dana od dana objave Privremene rang liste, odnosno najkasnije do 21. lipnja 2021. Odluka o konačnoj rang listi biti će objavljena 29. lipnja 2021.

*Početak nove pedagoške 2021./2022. godine je u srijedu 01.rujna 2021.

Ravnateljica:

Kristina Čule, v.r.