Temeljem članka 49. Statuta Dječjeg vrtića «Lišnjak“ Pićan (KLASA: (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-4), članka 14. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić «Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-8 od 20. listopada 2020.g.), u skladu s Obavijesti o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan u pedagošku 2020./2021.godinu KLASA: 601-05/20-01/3, URBROJ: 2144-01-02-20-4 od 23. studenog 2020.  Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lišnjak“ na 4. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27.studenog 2020. donosi

Odluku o rang listi o upisima djece
u pedagošku 2020./2021. godinu

 

MATIČNI VRTIĆ – PIĆAN

U Matični vrtić u Pićan – VRTIĆNI PROGRAM- u pedagošku 2020./2021. godinu upisuju se prijavljena djeca kako slijedi:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA NAPOMENA
1. KATJ-011015-P  
2. ENIB-090816-P  
3. CHIB-220915-P  
4. NATV-240117-P  
5. IVAS-261216-P  
6. LUKJ-280615-P  
7. ANJŠ-020514-P  
8. MELJ-161016-P  
9. ANĐS-221216-P  
10. JAKZ-290914-P  
11. TEDB-200916-P  
12. MARA-100717-P  
13. FABA-160716-P  
14. DAVS-210914-P  
15. MATS-210514-P  
16. LENT-240414-P  
17. MATB-301014-P  
18. ROŽV-020815-P  

 

Odlukom Upravnog vijeća, odobrava se pravo na dodatni rok od 15 dana u kojem su roditelji dužni dostaviti dopunu dokumentacije, te će se u tom slučaju dijete rasporediti na rang listu sukladno dostupnim informacijama, no neće moći pohađati Vrtić (Pićan – VRTIĆNI PROGRAM) dok dokumentacija ne bude potpuna:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA NAPOMENA
1. DALB-271114-P  
2. VIKB-190717-P  
3. CARV-281017-P  
4. RAFT-070414-P  
5. TEOT-071015-P  

 

  PODRUČNI VRTIĆ – TUPLJAK

U Područni objekt u Tupljak – VRTIĆNI PROGRAM- u pedagošku 2020./2021. godinu upisuju se prijavljena djeca kako slijedi:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA NAPOMENA
1. ANAS-120516-T  
2. BORM-010615-T  
3. FILS-140917-T  
4. EVAB-260317-T  
5. VITA-230117-T  
6. TONB-080315-T  
7. EMAB-080315-T  
8. HANC-260216-T  
9. ŽANK-080117-T  
10. PETB-061214-T  
11. EVAB-220217-T  
12. MARB-010317-T  
13. LARB-260216-T  
14. ALEM-310516-T  
15. EVAL-010417-T  
16. LAUM-091114-T  
17. VITJ-020816-T  
18. ZORL-151216-T  
19. FRAL-170715-T  
20. ANAŽ-060814-T  

 

Odlukom Upravnog vijeća, odobrava se pravo na dodatni rok od 15 dana u kojem su roditelji dužni dostaviti dopunu dokumentacije, te će se u tom slučaju dijete rasporediti na rang listu sukladno dostupnim informacijama, no neće moći pohađati Vrtić (PO Tupljak – VRTIĆNI PROGRAM) dok dokumentacija ne bude potpuna:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA NAPOMENA
1. PAVT-300615-T  

 

PODRUČNI VRTIĆ – TUPLJAK

U Područni objekt u Tupljak – JASLIČNI PROGRAM- u pedagošku 2020./2021. godinu upisuju se prijavljena djeca kako slijedi:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA NAPOMENA
1. VANS-250319-J  
2. NATV-280918-J  
3. DOMB-090919-J  
4. DAML-120818-J  
5. VIGI-190719-J  
6. MIHC-220718-J  
7. DRAS-170618-J  
8. FRAA-230119-J  
9. JELB-090518-J  
10. ENES-280119-J  
11. PAOL-031018-J  
12. IVAL-031018-J  
13. NOAB-060120-J  
14. ANTM-110418-J  
15. EMAB-150218-J  

 

Odlukom Upravnog vijeća, odobrava se pravo na dodatni rok od 15 dana u kojem su roditelji dužni dostaviti dopunu dokumentacije, te će se u tom slučaju dijete rasporediti na rang listu sukladno dostupnim informacijama i slobodnim mjestima, no neće moći pohađati Vrtić (PO Tupljak – JASLIČNI PROGRAM) dok dokumentacija ne bude potpuna:

R.BR. ŠIFRIRANA OZNAKA DJETETA NAPOMENA
1. NIKT-020318-J  
2. DIMT-180118-J  
3. ELES-220219-J  
4. TESJ-051218-J  

                                                                                   

Predsjednik Upravnog vijeća:
Daniel Stanić, v.r.

Zbog zaštite osobnih podataka temeljem Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ne objavljuju se imena i prezimena djece.

Napomena: šifrirana oznaka djeteta: prva tri slova imena djeteta+prvo slovo prezimena djeteta – datum rođenja djeteta – P: vrtić Pićan, T: vrtić Tupljak, J: jaslice. 

Rang lista