Općinski načelnik je 07. svibnja 2020.g. donio Odluku kojom se ukida Poseban uvjet prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2020. godini (točka 2.3. Uputa za prijavitelje), temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Pićan o ukidanju svih planiranih manifestacija na Općini Pićan u 2020. godini od 15. travnja 2020. godine („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/20) kojom je odlučeno da se zbog izvanredne situacije nastale zbog pandemije koronavirusa COVID-19 ukidaju sve planirane manifestacije na području Općine Pićan u 2020. godini, između ostalog i PetiVina predviđena za 06. lipnja 2020. godine.

Odluku možete pregledati ovdje.