Arhiva objava

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna UPU PZ Jurani

23. veljače 2022. | Novosti

Na temelju članka 160. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), obavještava se javnost da je temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17), članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), načelnik Općine Pićan dana 23. veljače 2022. godine donio Odluku o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani” (“Službene novine Općine Pićan” br. 5/15). 

Odluku možete pregledati OVDJE.