Dana 26. siječnja 2016. godine Općinski načelnik Općine Pićan donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Pićan. Odluka je objavljena u Službenim novinama Općine Pićan br. 1/16 od 26. siječnja 2016.g.

Tekst Odluke možete pročitati ovdje:  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi SPUO