Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13,78/15,12/18, 118/18 ), članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ broj 6/18), Općinski načelnik Općine Pićan je donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš “Strategije razvoja turizma Općine Pićan za razdoblje 2021.-2027.”

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nacrt Strategije razvoja turizma Općine Pićan za razdoblje 2021.-2027. možete preuzeti ovdje.