Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave je izvršilo pregled i ocjenu ponuda u postupcima nabave:

  • radova na izgradnji Dječjeg igrališta Tupljak, i
  • usluge opremanja Dječjeg igrališta Tupljak, 

provedenih na temelju javnog poziva na dostavu ponuda: https://www.pican.hr/obavijest-o-objavi-javnih-poziva-za-nabavu-radova-na-izgradnji-i-usluge-opremanja-djecjeg-igralista-tupljak/

Kao najpovoljnije ponude odabrane su:

  • ponuda ponuditelja De Conte d.o.o. Labin za radove,
  • ponuda ponuditelja Niveto d.o.o. Zagreb za opremanje.
Odluka o odabiru – radovi Odluka o odabiru – opremanje