Arhiva objava

Odluke o transformaciji prostorno-planske dokumentacije

14. veljače 2024. | Novosti

Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. godine usvojilo je međusobno povezane Odluku o transformaciji Prostornog plana uređenja, Odluku o transformaciji Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Pićan-jug“ i Odluku o transformaciji Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Jurani“.

Razlozi za transformaciju planova proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju kojim je dana mogućnost provedbe postupka transformacije kao procesa prelaska planova iz analognog u digitalni oblik uz digitalnu transformaciju poslovnih procesa u novom sustavu ePlanovi.

Cilj transformacije planova je izrada i donošenje digitalnog oblika planova sa svojstvima i sadržajima pridruženih sukladno Pravilniku o prostornim planovima, dakle, ovim se postupcima ne mijenjaju granice niti druge odredbe iz predmetnih prostornih planova.

Planiraju se sredstva za izradu postupaka transformacije osigurati prijavom na javni poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine iz NPOO-a „Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi”.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 2/24 od 26. siječnja 2024.g.