Arhiva objava

Održan sastanak na temu problematike enduro vožnje

10. studenoga 2023. | Novosti

Dana 30. listopada 2023. godine u Centru za nematerijalnu kulturu Istre, sa početkom u 09,00 sati održan je sastanak na temu problematike enduro vožnje na području Općine Pićan i u okolnim jedinicama.

Sastanku su prisustvovali:
1. Dean Močinić, Načelnik Općine Pićan
2. Daniel Stanić, Predsjednik vijeća Općine Pićan
3. Igor Lukež, referent za kom. djelatnosti Općine Pićan
4. Martina Bilić, pročelnica JUO Općine Pićan
5. Mirjana Ban, Općina Pićan, zapisničarka
6. Suzana Jašić, Gradonačelnica Grada Pazina
7. Diana Kozlović Vale, pročelnica JUO Općine Gračišće
8. Mirko Radolović, pročelnik UO za održivi razvoj IŽ
9. Đeni Bučić, načelnica PP Labin
10. Edin Mališević, PU Istarska
11. Mirko Jajić, PP Pazin s ispostavom Buzet
12. Silvia Buttignoni, ravnateljica JU Natura Histrica
13. Nataša Čehić, JU Natura Histrica
14. Boris Černeha, Hrvatske šume d.o.o., UŠP Buzet
15. Sanja Kantaruti, direktorica TZ središnje Istre
16. Goran Vretenar, LD „Kamenjarka-Pićan
17. Marijan Brozan, LD „Kolinka“ Gračišće
18. Branko Zulijani, LD „Balotin“ Vinež
19. Dalibor Aničić, Big Kron d.o.o., organizator enduro vožnji
20. Dragan Ružić, organizator enduro vožnji

Na sastanku su doneseni sljedeći zaključci:

• Cilj sastanka je pronaći mogućnost da se reguliraju aktivnosti enduro, cross i off road vožnje na području jedinica lokalne samouprave
• Glavni problem je u provedbi zakonskih odredbi koje su neusklađene, te u nadležnostima i nadzoru, kao i u tome da ne postoje jasne smjernice za postupanje u predmetnoj problematici
• Provedba zakonskih odredbi je u nadležnosti komunalnih redara, prometnih redara, čuvara prirode, lovočuvara i policije, no u provedbi se pojavljuje nemogućnost pravovremenog i konkretnog postupanja
• Stav je Općine Pićan da nije namjera u potpunosti suzbiti aktivnost enduro motociklizma, jer se radi o sportu koji privlači mnoge ljubitelje aktivnost odmora, što doprinosi razvoju turizma, te da je namjera stvoriti okolnosti u kojima će suživot mještana, iznajmljivača, lokalnih ugostiteljskih objekata, lovaca i enduro entuzijasta biti kvalitetno organiziran. Napominje se da je upućen zahtjev prema Upravnom odjelu za održivi razvoj IŽ na izmjene i dopune Prostornog plana IŽ, kako bi se definirala prihvatljiva područja ili staze za primjenu takve vrste turističke aktivnosti na području IŽ, a strogo zabranila izvan tog područja, te da time enduro vožnja ne bi predstavljala problem koji je sve učestaliji, nego bi to bila dodatna kvalitetna turistička usluga, koja se može ponuditi u Istarskoj županiji. U stratešku studiju utjecaja na okoliš predmetnih izmjena i dopuna prostornog plana IŽ treba uvrstiti rizik od utjecaja na okoliš enduro vožnje. Veliki problem predstavljaju strane tvrtke, odnosno strani organizatori koji se oglašavaju za vožnju na ovom području i koje je nemoguće kontrolirati
• Istarska županija će pri izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ sagledati je li moguće i na koji način pojedinim odredbama bolje urediti i definirati ovu problematiku, uputno je da se namjena takvih površina (građevinska područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene) tj. obuhvat planira u prostornim planovima JLS. Postoji primjer na području Općine Sveta Nedjelja koja je takvo područje definirala prostornim planom, te je to potrebno dodatno ispitati. LU Kolinka smatra da bi taj obuhvat trebao biti izvan lovišta (unutar područja obuhvata Programa zaštite divljači unutar građevinskih područja)
• Stav je Lovačke Udruge ”Kolinka” Gračišće da su apsolutno protiv enduro vožnji u lovištu XVIII/136 GRAČIŠĆE. LU Kolinka Gračišće gospodari lovištem XVIII/136 GRAČIŠĆE, shodno potpisanom Ugovoru br. 18136 sa Istarskom županijom dana 31.03.2016. kojim se produljuje zakup do 31.03.2026 godine. Za navedeno lovište plaćaju zakup (od 1996. kad su ustanovljena lovišta u IŽ), pa ih brine informacija da organizatori enduro vožnji imaju u zakupu površine (cca 100 ha) za provedbu svojih aktivnosti. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb – Uprava šuma Podružnica Buzet i LU Kolinka Gračišće su dana 10.10.2016 godine potpisali Ugovor o međusobnim pravima i obavezama na vrijeme od 10 godina, odnosno do isteka lovnogospodarske osnove za lovište. U ugovoru je navedeno kako zajednički koristiti ulazne rampe, zajednički dogovor oko lokacije za izgradnju lovnotehničkih objekata, korištenje šumskih cesta itd., te napominju da u nijednom članku ugovora nije spomenuto da bi HŠ d.o.o. svoje površine ustupile trećoj strani. Stav je LU Kolinka da se enduro, cross i off road aktivnostima remeti mir u lovištu, te preplašena divljač nekontrolirano istrčava na prometnice i stradava pod motornim vozilima
• Hrvatske šume napominju da sukladno Zakonu o lovu lovačke udruge zakupljuju pravo lova, a ne zemljište. Gospodarenje šumom i šumskim zemljištem u vlasništvu RH je Zakonom o šumama povjereno Hrvatskim šumama u svojstvu Javnog šumopsjednika
• Hrvatske šume ne nude površine za off road vožnje nego postupaju po zahtjevima zainteresiranih subjekata u skladu sa Zakonom o šumama i internog akta HŠ, odnosno Pravilnika o korištenju šumske infrastrukture. Obzirom da HŠ d.o.o. nisu obavezne udovoljiti svakom iskazanom zahtjevu rješavanje istih svakako će ovisiti i o mišljenju lovačkih udruga koje ostvaruju pravo lova te mišljenju jedinica lokalne samouprave na predmetnom području. Na temelju tih mišljenja donositi će se odluka o eventualnim odobrenjima za korištenje šumske infrastrukture u svrhu off road vožnje.
• Stav je Lovačkog društva Kamenjarka Pićan da se protivi biloj kakvoj enduro vožnji unutar granica Lovačkog Društva Kamenjarka Pićan jer misle da to nije u redu i prihvatljivo da se nekontrolirano uništava priroda, šumski putevi, staze, potoci i razni šumski kanali, a ujedno se divljač uznemirava u njihovom staništu na pojedinim terenima i lokacijama. Za lovište plaćaju godišnju lovno zakupninu i uredno izvršavaju sve obaveze koje su propisane po lovno gospodarskoj osnovi od strane Ministarstva poljoprivrede. Napominju da svake godine malčiraju i čiste šumske puteve, prosjeke i staze unutar njihovog lovišta. Smatraju neprihvatljivim da se nekontrolirano vrši enduro vožnja a pogotovo u zaštićenim područjima unutar Općine Pićan. Najviše ih brine sigurnost u lovu jer enduro vožnje se dešavaju i vozači upadaju u lovna područja Lovačkog društva Kamenjerka Pićan gdje se i istovremeno provodi lov, a pogotovo u vrijeme zimskog lova koji traje od 5.11.2023 do 31.01.2023.
• JU Natura Histrica smatra da bilo kakav oblik organiziranih i neorganiziranih enduro vožnji u zaštićenim područjima prirode i područjima ekološke mreže nije prihvatljiv. Natura Histrica, sukladno svojim ovlastima, provoditi će nadzor i kažnjavati nedozvoljene radnje u zaštićenom području. Smatraju da su definirani poligoni za tu vrstu vožnje jedino prihvatljivo rješenje
• Organizatori enduro, cross i off road vožnji otvoreni su za mogućnost da im se dostavi zahtjev za popravak oštećenih puteva, te su otvoreni za mogućnost utvrđivanja koncesije uz naknadu i posljedično održavanje zakupljenog područja, no potrebno je ispitati postoji li mogućnost i opravdanost davanja koncesija na puteve
• Policijska uprava Istarska je spremna na suradnju i obavljanje pojačanih kontrola i nadzor na temelju dojava i prijava, sve u okviru svojih nadležnosti, prikupljanje podataka i činjenica o tim djelima i počiniteljima radi podnošenja odgovarajućih prijava
• Potrebno je proučiti dobru praksu drugih država i na temelju toga utvrditi prijedlog regulacije problematike na državnoj razini, nadležnom saborskom odboru dostaviti prezentaciju problematike, ishoditi jasnije definicije nadležnosti i smjernice za postupanje, te zatražiti sastanak zajedno sa Istarskom županijom. Za pripremu materijala/prezentacije zamoljen je Grad Pazin. Istarska županija podržat će JLS u nastojanju rješavanja problematike te će sudjelovati na sastancima.

 

Zapisnik sa sastanka održanog 30.10.2023.g.