Zdravstvena skrb naših sugrađana od primarne je važnosti za Općinu Pićan. Upravo zato sufinanciramo hitnu medicinsku pomoć i ulažemo u unapređenje zdravstvene skrbi. 

Korisna će Vam biti i informacija da financiramo besplatne preventivne mamografske preglede. Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke obuhvaćene su sve žene u RH u dobi od 50-69 godina. U okviru programa žene se pozivaju na besplatni mamografski pregled svake dvije godine. Mamografija je rendgenski pregled dojki kojim se mogu otkriti promjene na dojci i do dvije godine ranije od pojave kliničkih simptoma (promjene na koži dojke, pojave iscjetka ili kvržice).

Osim toga, financiramo i usluge logopeda, koji obuhvaćaju preventivne sistematske preglede četverogodišnjaka, dijagnostike govorno jezičnog poremećaja, izgovora, čitanja i pisanja i logopedijsku terapiju, te tretmane osoba s afazijom. Ugovoreni logoped za Općinu Pićan je Nada Zupičić, a za dodatne informacije slobodno nam se obratite.