Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ dana 18. prosinca 2019. godine objavljuje prvi natječaj za dodjelu potpore u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. do 2020. godine: FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture.

Nositelj projekta mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenik povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu.

Predmet Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1.1.  u okviru odobrene LRSR s ciljem ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća  u sektoru ribarstva i marikulture za nositelje projekata koji imaju sjedište ili podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Alba.

Područje FLAG-a „Alba“ obuhvaća područje Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja.

Svrha Natječaja Svrha ovoga natječaja je dodjela potpore za ulaganja kojima se uvodi nova tehnologija u poslovanje i/ili za ulaganja u nova inovativna rješenja kao što su nabava opreme, novog ribarskog pomagala,  te druge potrebne opreme, za pripremu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, za kupnju i razvoj računalnih programa, marketinške aktivnosti projekta te ostale aktivnosti povezane s ulaganjem u sektoru ribarstva i marikulture koje doprinosi ostvarenju ciljeva iz odobrene LRSR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 1.335.510,00 HRK.

Najviši iznos javne potpore po projektu: 150.000 EUR odnosno 1.112.925,00 HRK

Prijave projekata se podnose od 23. prosinca 2019. godine, a najkasnije do 19. veljače 2020. godine na adresu: FLAG „Alba“, Rudarska 1, 52220 Labin.

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog natječaja su:

1. Ulaganja u gospodarski ribolov

1.1. Ulaganja u cilju poboljšanja sigurnosnih uvjeta na ribarskim plovilima;
1.2. Ulaganja u cilju poboljšanja zdravstvenih uvjeta na ribarskim plovilima;
1.3. Ulaganja u cilju poboljšanja higijenskih uvjeta na ribarskim plovilima;
1.4. Ulaganja u cilju poboljšanja radnih uvjeta na ribarskim plovilima;
1.5. Ulaganja na ribarskim plovilima u cilju podizanja kvalitete ulova;
1.6. Ulaganja izvan ribarskog plovila koja doprinose unapređenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova sa ribarskog plovila;
1.7. Ulaganja na ribarskim plovilima u cilju promicanja energetske učinkovitosti;

2. Ulaganja u marikulturu

2.1. Produktivna ulaganja u marikulturu;
2.2. Diversifikacija proizvodnje u marikulturi i uzgajanih vrsta;
2.3. Osuvremenjivanje jedinica marikulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u marikulturi;
2.4. Poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca;
2.5. Smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa;
2.6. Ulaganja u unaprjeđenje kvalitete, ili dodavanje vrijednosti, proizvodima marikulture;
2.7. Ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području marikulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava;

3. Nabava informacijsko-komunikacijskih alata i opreme; 4.    Ulaganje u marketinške aktivnosti;

5. Opći troškovi – najviše 12% ukupnih prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova).

Radionica o predmetnom natječaju održati će se u petak 20. prosinca 2019. godine u 13h u prostorijama FLAG-a Alba na adresi Rudarska 1, 52 220 Labin.

Više informacija na: http://flagalba.hr/natjecaj/otvoren-flag-natjecaj-za-provedbu-mjere-1-1-1-ulaganja-u-jacanje-konkurentnosti-mikro-malih-i-srednjih-poduzeca-u-sektoru-ribarstva-i-marikulture/

FLAG Alba