Arhiva objava

Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 2.2.1.

02. studenoga 2021. | Novosti

Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Alba

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba dana 29. listopada 2021. godine objavljuje 7. FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja FLAG-a iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. FLAG-a Alba.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG-područja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 348.098,18 EUR odnosno 2.582.714,45 HRK. Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000,00 EUR,  a najviši 110.000 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Prijavitelji mogu biti: Jedinice lokalne samouprave, pravne osobe u vlasništvu JLS-a, pravne osobe u pretežitom vlasništvu JLS-a, odgojno-obrazovne ustanove, turističke zajednice, udruge, javne ustanove, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture, privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt izvan sektora ribarstva i akvakulture.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG natječaja su:

1. Aktivnosti pripreme i provedbe društvenih, gastronomskih, kulturnih i natjecateljskih događanja u području ribarske/maritimne tradicije i baštine te u području održivog ribarstva i akvakulture.

1.1.   aktivnosti mogu uključivati održavanje manifestacija, festivala, fešti, sajmova, natjecanja,  regata, izložbi i drugo.

2. Aktivnosti pripreme i provedbe edukacije o ribarskoj/maritimnoj tradiciji i baštini ili o održivom ribarstvu i akvakulturi 

2.1. aktivnosti mogu uključivati edukacije, radionice, stručne skupove, javna predstavljanja i sl. vezana uz temu ribarske/maritimne tradicije i baštine ili o održivom ribarstvu i akvakulturi  

3.  Aktivnosti oživljavanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti u području ribarske/maritimne tradicije i baštine

3.1. aktivnosti mogu uključivati građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje  malih ribarskih i/ili maritimnih „muzeja“ i/ili tematskih i/ili edukativnih i/ili interpretacijskih/multimedijalnih centara i/ili tematskih ruta i/ili dječjih igrališta  i/ili info punktova i sl.

3.2. aktivnosti restauracije predmeta/objekata/plovila i sl. vezanih uz lokalnu ribarsku/maritimnu baštinu

3.3. digitalizacija u području ribarske/maritimne tradicije i baštine i/ili uvođenje inovativnih sustava interpretacije  i sl.,

3.4. aktivnosti mogu uključivati izradu promotivnih i dokumentarnih filmova o ribarenju i tradiciji ribarstva na području, izradu knjiga, izrada slikovnica, publikacija, brošura, vodiča i sl.  

4.  Aktivnosti promidžbe i vidljivosti

4.1. Aktivnosti izrade audio/vizualnih materijala, dizajn logotipa projekta i/ili manifestacije i/ili događanja i sl., izrada i tisak promidžbenih materijala, izrada aplikacija, softwera-a, programa i sl. u svrhu promidžbe i vidljivosti; troškovi medijskog oglašavanja i vidljivosti;  izrada web stranice, stranice na društvenim mrežama, i drugi troškovi povezani s promidžbom i vidljivošću.

Prijave projekata se podnose od dana 16.studenog 2021. godine, a najkasnije do dana  21.prosinca 2021. godine na adresu: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba, Rudarska 1, 52 220 Labin.

Tekst FLAG natječaja i pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti na stranicama FLAG-a Alba www.flagalba.hr  

„Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo„

FLAG Alba