Arhiva objava

Otvoren likovni natječaj za djecu povodom 100. obljetnice Labinske republike

09. ožujka 2021. | Novosti

Grad Labin organizira likovni natječaj povodom obilježavanja 100. obljetnice Labinske republike. Pokrovitelji Natječaja su Grad Labin i općine Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedelja.

Tema natječaja je „Rudarska baština Labinštine“, a podteme mogu biti: 100. obljetnica Labinske republike, štrajk rudara, rudarski šoht, moj nono/pranono kovar, putevima rudara ili druge srodne podteme po slobodnoj procjeni. Na natječaj se mogu prijaviti polaznici dječjih vrtića, osnovnih škola i srednje škole na području Grada Labina i općina Raša, Kršan, Pićan i Sveta Nedelja te posebne odgojne-obrazovne ustanove za učenike s teškoćama u razvoju na području Grada Labina i općina Raša, Kršan, Pićan i Sveta Nedelja.

Natječaj se provodi u sljedećim kategorijama:

1. likovni radovi djece polaznika dječjih vrtića u dobi od 5 do 7 godina,
2. likovni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovnih škola,
3. likovni radovi učenika od V. do VIII. razreda osnovnih škola,
4. likovni radovi učenika srednjih škola,
5. likovni radovi učenika s teškoćama u razvoju iz posebnih odgojno-obrazovnih ustanova.

Tehnika izrade likovnog rada je sljedeća:

– Slikarske i crtačke tehnike (crtež olovkom ili ugljenom, tempera, tuš, akril, kolaž, pastel na papiru), te
– Kiparske tehnike (glina, glinamol, žica, kaširani papir, reciklirani materijali, kombinirana tehnika).

Format likovnih radova mora biti:

– Slikarske i crtačke tehnike formata maksimalno do 50×70 cm,
– Kiparske tehnike formata maksimalno do 50×50 cm.

Najbolje radove izabrat će Povjerenstvo za odabir najboljih radova i dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu u svakoj kategoriji:

1. Paket likovnog materijala u vrijednosti 500 kn i poklon paket Grada Labina „100XSRETNO!“
2. Paket likovnog materijala u vrijednosti 300 kn i poklon paket Grada Labina „100XSRETNO!“
3. Paket likovnog materijala u vrijednosti 200 kn i poklon paket Grada Labina „100XSRETNO!“

Radovi se moraju dostaviti najkasnije do 8. travnja 2021. osobno ili poštom na adresu: Grad Labin, Titov trg 11, 52220 Labin, s napomenom „Likovni natječaj povodom 100. obljetnice Labinske republike“.

Detalje natječaja pogledajte u prilogu.

Likovni natječaj Prijavni obrazac