Poštovani građani,

Obavještavamo Vas da je Općina Pićan otvorila javna savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za sljedeće prijedloge općih akata:

  1. Odluka o komunalnom doprinosu
  2. Odluka o komunalnoj naknadi
  3. Odluka o određivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
  4. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Otvorena javna savjetovanja, kao i nacrte odluka, možete pogledati na sljedećem linku: https://www.proracun.hr/Savjetovanje/Index?id=5312bdae-3cd9-49ec-a7e7-c0a2a261d506&godina=2019

Savjetovanja su otvorena do 24. siječnja 2019. godine.