Arhiva objava

Informacija o zahtjevu za izmjenom i dopunom okolišne dozvole za postrojenje ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. u Potpićnu

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Dopunu Informacije o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz...

Mjesec pripovijedanja u CENKI-ju

Uoči ovogodišnjeg Svjetskog dana pripovijedanja pri Centru za nematerijalnu kulturu Istre Etnografskog muzeja Istre u Pićnu pripremaju se tri programa. Svaki od njih donosi svoju temu, priče i pripovijedače. Prvi je posvećen Međunarodnom danu žena (8.3.), drugi iseljeništvu (15.3.), dok treći donosi izbor iz priča usmene tradicije Istre (22.3.). Imena gostiju i satnicu iščitajte iz priloga i dođite k nama u...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna UPU PZ Jurani

Na temelju članka 160. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), obavještava se javnost da je temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17), članka 42. Statuta Općine Pićan...

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ broj 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21) i članka 1. stavka 4....

Izvješće o provedenom savjetovanju: Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja na Odluku o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan objavljen je dana 21. siječnja 2022. godine i trajao je do 20. veljače 2022. godine. Tijekom javnog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar. Objavljuje se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Javno...

Obavijest o provedbi deratizacije

Na području OPĆINE PIĆAN provesti će se akcija preventivne deratizacije javnih površina (trovanja glodavaca) u vremenu od: 21. do 28. veljače 2022. godine Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca. Umoljavaju se građani, da se pridržavaju slijedećih uputa : 1. Za vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na...

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17), Načelnik Općine Pićan donosi 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu: [su_button url="https://www.pican.hr/wp-content/uploads/2022/02/Plan-nabave-za-2022.-–-1.-izmjene-i-dopune.pdf"...

Poziv na iskaz interesa za pohađanje programa osposobljavanja za poslove dadilje

Obavještavamo sve zainteresirane da Otvoreno učilište DIOPTER organizira online program osposobljavanja za poslove dadilje, koji bi trebao započeti sa predavanjima u petak, 04. ožujka 2022.g. (točan datum početka bit će određen od strane učilišta, o čemu će polaznici biti obaviješteni). Puna cijena programa iznosi 5.800,00 kuna. Svi zainteresirani trebaju se prijaviti u učilište Diopter na e-mail info@diopter.hr...

Anketa za ocjenjivanje službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan

Poštovani sugrađani, Vaše mišljenje nam je izuzetno važno i upravo iz tog razloga pripremili smo ANKETU za ocjenjivanje načelnika i službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan. Prikupljeni podaci poslužit će nam kao podloga za napredovanje u nastojanjima da rad Općinske uprave bude što efikasniji, otvoreniji i kvalitetniji. Pozivamo Vas da ispunite anketu i izrazite svoje prijedloge, primjedbe, kritike ili...

Poziv za sudjelovanje u izradi Plana razvoja Općine Pićan za razdoblje od 2022. do 2030. godine

Poštovani stanovnici, Općina Pićan započela je s izradom Plana razvoja Općine Pićan za razdoblje od 2022. do 2030. godine. Planom razvoja Općina Pićan nastoji se izraditi strateški akt kojim će se definirati željeni razvojni smjerovi te ukupan gospodarski i društveni razvoj. Ovim putem pozivamo vas na sudjelovanje u ispunjavanju anonimne Ankete čime pridonosite u procesu izrade Plana razvoja Općine. Kako bi podaci...