Arhiva objava

Strategija suzbijanja korupcije

Temeljem Odluke o donošenju akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN br. 79/15), Općina Pićan objavljuje:   Popis sponzorstava i donacija u...

Izvještaji o radu nezavisnog vijećnika

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14), objavljuju se izvještaji o radu Ružić Branka (nezavisni vijećnik Općine Pićan). Financijski plan...

Izvještaji o radu nezavisnog vijećnika

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14), objavljuju se izvještaji o radu Fabricia Lukeža (nezavisni vijećnik Općine Pićan). Financijski plan...

Plan nabave za 2016. godinu

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) javni naručitelj, Općina Pićan, donosi ovaj Plan nabave za proračunsku godinu 2016., koji sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, planiranom početku postupka i planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma: [su_button...

Objava financijskih izvještaja

Temeljem članka 27. stavak 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 03/15, 93/15 i 135/15), objavljuju se godišnji financijski izvještaji:   Godišnji...

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

Na 19. redovnoj sjednici održanoj 28. siječnja 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Pićan je donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (SN 2/16). PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE Pravna osnova za donošenje Odluke je članak 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13.), kojime je utvrđeno da izrada prostornog plana započinje na temelju odluke predstavničkog...

Obavijest o Izobrazbi za sigurno rukovanje pesticidima

IZOBRAZBA: SIGURNO RUKOVANJE PESTICIDIMA I NJIHOVA PRAVILNA PRIMJENA ZA PROFESIONALNE KORISNIKE Institut za poljoprivredu i turizam organizira nastavu iz područja izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida za profesionalne korisnike – MODUL 1 po sljedećim kategorijama: OPG i drugi poljoprivrednici (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i...

19. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan

19. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je 28. siječnja 2016. godine s početkom u 18,30 sati u vijećnici Općine Pićan. Dnevni red: Verifikacija zapisnika sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, Očitovanje o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Istarske županije, Donošenje Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora Hrvatske pošte, Vijećnička pitanja....

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (SN Općine Pićan br. 1/16), te članka 40. Statuta Općine Pićan, načelnik Općine Pićan donosi Godišnji plan raspisivanja javnih...