Arhiva objava

Plan nabave za 2022. godinu

12. siječnja 2022. | Javna nabava

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 101/17), Načelnik Općine Pićan donio je Plan nabave Općine Pićan za 2022. godinu, u skladu sa Proračunom Općine Pićan za 2022. g.

Sredstva za nabavu osigurana su u Proračunu Općine Pićan za 2022. godinu, a uvjeti plaćanja za svaku pojedinu nabavu utvrdit će se za nabavu male/velike vrijednosti dokumentacijom o nabavi / ugovorom o javnoj nabavi, a za jednostavnu nabavu narudžbenicom / ugovorom.

Nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost nabave od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno do 500.000,00 kn za radove, provodit će se sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/17).

Plan nabave 2022.g.