Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16, 114/22) i članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 101/17, 144/20), Načelnik Općine Pićan donio je Plan nabave Općine Pićan za 2023. godinu, u skladu sa Proračunom Općine Pićan za 2023. g.

Sredstva za nabavu osigurana su u Proračunu Općine Pićan za 2023. godinu, a uvjeti plaćanja za svaku pojedinu nabavu utvrdit će se za nabavu male/velike vrijednosti dokumentacijom o nabavi / ugovorom o javnoj nabavi, a za jednostavnu nabavu narudžbenicom / ugovorom.

Nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost nabave od 2.654,46 EUR do 26.540,00 EUR za robu i usluge, odnosno do 66.360,00 EUR za radove, provodit će se sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi („Službene novine Općine Pićan“ br. 2/22).

Plan nabave Općine Pićan za 2023.g.