Arhiva objava

Plan prijma u službu za 2019. godinu

10. siječnja 2019. | Odluke

Temeljem članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18) i čl. 42. Statuta Općine Pićan (“Službene novine Općine Pićan” br. 6/18), Načelnik Općine Pićan dana 10. siječnja 2019.g. donosi Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za 2019. godinu:

Plan prijma 2019.