Arhiva objava

Plan prijma u službu za 2021. godinu

14. siječnja 2021. | Odluke

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i čl. 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), temeljem prijedloga Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan, Načelnik Općine Pićan donosi Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za 2021. godinu: 

Plan prijma u službu 2021.g.