Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13, 85/15), Općina Pićan objavljuje Plan savjetovanja s javnošću Općine Pićan za 2022. godinu:

Plan savjetovanja s javnošću za 2022.g.