Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13, 85/15, 69/22), Općina Pićan objavljuje Plan savjetovanja s javnošću Općine Pićan za 2023. godinu:

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu