Na temelju članka 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja („Narodne novine“ br. 123/17) Općinski načelnik Općine Pićan donosi i objavljuje Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Pićan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, koje možete preuzeti i pregledati na sljedećem linku:

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa