Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14), objavljuje se Polugodišnji izvještaj o primljenim donacijama Sergo Siniše (nezavisni vijećnik Općine Pićan).

Polugodišnji