Arhiva objava

Potpisan načelni sporazum između Općine Pićan i Hrvatskih cesta o rekonstrukciji raskrižja u mjestu Most Pićan

06. listopada 2023. | Novosti

Sagledavajući stanje sigurnosti prometovanja državnom cestom D64, nakon što je Općina Pićan od Policijske uprave Istarske zatražila izvješće o stanju sigurnosti cestovnog prometa duž državne ceste D64 kroz Općinu Pićan, te dodatno posebno u mjestu Most Pićan, kroz analizu zabilježenih prometnih nezgoda, kazni zbog nepropisne brzine, smanjene vidljivosti itd., kako bi se potvrdile stvarne potrebe za sanacijom navedenoga raskrižja, nakon upućenih konstruktivnih razloga za rekonstrukcijom predmetnog raskrižja, dana 04. listopada 2023. godine Predsjednik uprave Hrvatskih cesta d.o.o. Josip Škorić i načelnik Općine Pićan Dean Močinić potpisali su Načelni sporazum o suradnji i reguliranju međusobnih obveza na realizaciji projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC64 i županijske ceste ŽC5079 na lokaciji Most Pićan.

Općina Pićan se potpisom Načelnog sporazuma obvezala ugovoriti i financirati idejni projekt te ishoditi pravomoćnu lokacijsku dozvolu u ime i za račun Hrvatskih cesta d.o.o., a Hrvatske ceste d.o.o. su se obvezale izvršiti ugovaranje i financiranje izrade glavnog i izvedbenog projekta, izradu parcelacijskog elaborata i njegove provedbe u katastru, ishođenje pravomoćne građevinske dozvole, rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe rekonstrukcije prema projektu, uvrštavanje planiranog projekta u plan nabave investicijskog održavanja Hrvatskih cesta d.o.o., provedbu javne i jednostavne nabave te odabir izvoditelja radova i usluga nadzora, financiranje radova na rekonstrukciji državne ceste u cijelosti nakon provedene javne nabave i sklapanje ugovora o izvođenju radova s odabranim izvođačem radova, financiranje usluge nadzora po provedenoj nabavi i sklapanju ugovora o nadzoru s odabranim pružateljem usluge kompletnog nadzora, imenovanje predstavnika Naručitelja za praćenje i provedbu ugovora, vođenje projekta tijekom građenja u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), obavljanje poslova investitora tijekom građenja (rekonstrukcije) građevine sukladno Zakonu o gradnji i ishođenje Uporabne dozvole, te izvršiti obračun troškova izvedenih radova i usluge nadzora te čuvati izvedbene dokumentacije.

Općina Pićan je već pokrenula izradu idejnog projekta za rekonstrukciju raskrižja, te predstoji predaja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole, nakon čega su osigurane predispozicije kojima bi Hrvatske ceste d.o.o. mogle izvršiti svoje obaveze potvrđene Načelnim sporazumom, kako bi se predmetno opasno raskrižje rekonstruiralo i bilo sigurnije za sve sudionike u prometu.

Ovim putem upućuje se zahvala Hrvatskim cestama d.o.o. na potpisanom sporazumu.