Arhiva objava

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

17. travnja 2020. | Natječaji

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, dana 17. travnja 2020.g. objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj 31/2020 od 18. ožujka 2020.godine, objavljen je natječaj za prijam službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje i gradnju.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija je prijava pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

ponedjeljak, 27. travnja 2020. godine u 14,00 sati, u vijećnici Općine Pićan.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Tim osobama će se poslati pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj i na tu obavijest kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete propisane natječajem, pozvati će se e-mailom da pristupe pisanom testiranju. Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Nakon pisanog testiranja, provodit će se intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja, a najveći broj bodova koji kandidat može ostvariti na pisanom testiranju je 10 bodova. Intervju će se održati dan nakon pisanog testiranja, odnosno u utorak, 28. travnja 2020.g. u 9,00 sati. Kandidate koji su položili pisano testiranje će se pozvati da pristupe intervjuu e-mailom, a kandidati koji nisu položili pisano testiranje će dobiti pismenu obavijest.

Na web stranicama Općine Pićan su objavljeni Podaci o opisu poslova i podaci o plaći, među kojima su i informacije vezane uz prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – https://www.pican.hr/natjecaj-za-prijam-sluzbenika-ce-u-juo-opcine-pican-visi-strucni-suradnik-za-prostorno-planiranje-i-gradnju/.