Na temelju čl. 48. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13), Načelnik Općine Pićan objavljuje sljedeći  

P O Z I V  

Pozivaju se svi poljoprivrednici koji obrađuju poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske da se u roku od 8 dana jave u Općinu Pićan radi reguliranja odnosa oko daljnjeg korištenja zemljišta. Ukoliko dotični poljoprivrednici ne postupe sukladno ovoj obavijesti, daljnje korištenje poljoprivrednog zemljišta neće biti moguće. (Po mogućnosti dostaviti dokumentaciju na temelju koje se do sada vršilo korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, ako postoji, te broj katastarske čestice).

 

Načelnik Općine Pićan

Ivan Franković