Arhiva objava

Pozivnica izrađivačima suvenira na konzultativnu radionicu o izradi suvenira inspiriranih bajoslovnom baštinom

16. listopada 2018. | Kultura i turizam, Novosti

Poštovani,

Općina Pićan u okviru Europskoga fonda za regionalni razvoj, programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska Živa coprnija-živa štrigarija organizira radionicu konzultativnoga tipa namijenjenu izrađivačima suvenira. Na početku ćemo Vam predstaviti projekt koji provodimo više od godine dana te Vam dati informaciju u kojem je stadiju projekt. Općina Pićan je 25. rujna raspisala natječaj za izradu dva suvenira inspiriranih istarskom bajoslovnom baštinom jer je ovim projektom predviđeno osmišljavanje suvenira „Živa štrigarija za uspomenu“ koji će se dijeliti sudionicima rute „Putovima Žive štrigarije od Pohorja do Istre“. Natječaj je otvoren do 15. studenoga 2018.

Cilj ove radionice je pomoći Vama izrađivačima suvenira da Vaše prijave na natječaj budu što kvalitetnije. Svim će se zainteresiranim izrađivačima ponuditi smjernice za izradu predmetnih suvenira, predstaviti očekivanja od izrađivača suvenira, ideje za izradu suvenira koje ima Općina Pićan i susjedne lokalne samouprave koje čine rutu te dati odgovore na sva pitanja izrađivačima suvenira. Stoga se sugerira da izrađivači suvenira donesu nekoliko svojih suvenira kako bi predstavili svoj rad djelatnicima Općine Pićan te da do datuma održavanja radionice razviju ideje o mogućim suvenirima na zadanu tematiku te da pripreme pitanja za organizatore radionice.

Radionica će se održati u Pićnu, dana 18. listopada 2018.godine, u vremenu od 18:00-20:00 sati u vijećnici Općine Pićan. Nadamo se da se vidimo uskoro te Vas ovim putem molimo da potvrdite hoćete li Vi ili netko od Vaših predstavnika doći na radionicu na e-mail: elis.bacac@pican.hr do utorka 16. listopada 2018.

S poštovanjem,

Elis Baćac, mag.turism.cult., mag.educ.philol.croat.,
projektna voditeljica