Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), slijedom preporuka Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020. godine (KLASA: 023-01/20-01/56, URBROJ. 2163/1-02-02/3-20-01), načelnik Općine Pićan donosi sljedeću

O D L U K U
o preventivnim mjerama Općine Pićan
zbog smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19

Članak 1.

Na području Općine Pićan se do 14. travnja 2020. godine odgađaju sva okupljanja po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja, treninzi, sva druga društvena događanja, priredbe i izleti.

Članak 2.

Pogrebi i ispraćaji pokojnika će se do 14. travnja 2020.g. održavati u krugu najbliže obitelji, budući da je na snazi preporuka Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o odgađanju svih okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Članak 3.

Ugostiteljskim objektima na području Općine Pićan (restorani, kafići i ostali ugostiteljski objekti u kojima se pružaju usluge posluživanja hrane i pića) se do 14. travnja 2020.g. ograničava radno vrijeme od 6:00 do 18:00 sata, a gosti u njima trebaju držati preporučenu međusobnu udaljenost od najmanje jedan metar, kao i pridržavati se ostalih preporuka Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020.g.

Članak 4.

Udrugama civilnog društva nalaže se otkazivanje svih okupljanja članova i zatvaranje prostora koje koriste za svoj rad i za razne manifestacije.

Članak 5.

Preporuka je svim bolesnima i korisnicima usluga ambulante Doma zdravlja Potpićan da se drže preporuka Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020.g.

Članak 6.

Općinska uprava Općine Pićan od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine, do 14. travnja 2020.g. ograničava rad sa strankama, a kontakt će biti moguć isključivo pute pošte, telefona ili e-maila.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.