Arhiva objava

Prijedlog rang liste stipendista – Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za ak. god. 2022./2023.

24. ožujka 2023. | Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 6. stavka 1. Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2022./2023. (KLASA: 604-01/23-01/2, URBROJ: 2163-30-01-23-3 od 03.03.2023.g.), utvrđuje se, dostavlja Načelniku Općine Pićan i objavljuje se

PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA

1. MATEA IVANČIĆ
2. ZITA ŠVIĆ
3. NINA SMOKOVIĆ

 

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku za ocjenu prijava u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Načelnik u roku od osam dana.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik na temelju prijedloga Komisije donosi Konačnu rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu Konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju Konačne rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju Načelnik i stipendist.

Prijedlog rang liste stipendista