Arhiva objava

Prijedlog rang liste stipendista – Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za ak. god. 21/22

11. ožujka 2022. | Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 6. stavka 1. Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-01/22-01/2, URBROJ: 2163-30-01-22-1 od 09.02.2022.g.), utvrđuje se, dostavlja Načelniku Općine Pićan i objavljuje se

PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA

1. NINA SMOKOVIĆ

2. JANJA ŠVIĆ

3. MATEA IVANČIĆ

 

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Povjerenstvu za ocjenu prijava u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Povjerenstvo u roku od osam dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik na temelju prijedloga Povjerenstva donosi Konačnu rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu Konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju Konačne rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju Načelnik i stipendist.

Daniel Stanić, v.r.
Branko Ružić, v.r.
Stefan Šestan, v.r.

Prijedlog rang liste stipendista