Na temelju članka 6. stavka 1. Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2021/2022. (KLASA: 604-01/21-01/7, URBROJ: 2144/05-01-01-21-1 od 24.11.2021.g.), utvrđuje se, dostavlja Načelniku Općine Pićan i objavljuje se

PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA

1. MATEO SLIVAR

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pićan.
O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi Konačnu rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.
Na utvrđenu Konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.
Na temelju Konačne rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Prijedlog rang liste stipendista