Arhiva objava

Prijedlog rang liste stipendista (učenici) – novi

07. prosinca 2018. | Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s prebivalištem na području Općine Pićan za školsku godinu 2018./2019. (KLASA: 022-05/18-01/84, URBROJ: 2144/05-01-01-18-2), a po prihvaćenom prigovoru stipendista (KLASA: 022-05/18-01/84, URBROJ: 2144/05-01-01-18-23 od 03. prosinca 2018.g.) dostavlja se načelniku Općine Pićan i objavljuje se

PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA

IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
Rea Turčinović 2 185
Ivan Švić 175
Dora Močinić 160
Ana Švić 150
Rea Turčinović 1 125
Gabriel Franković 110
Edi Jeromela 110
Lana Brenko 100
Lana Tončetić 100
Karla Maglica 80
Kristina Brenko 70
Nikol Smilović 70
Samanta Floričić 60
Aurora Smilović 60
Manuel Smilović 60
Loren Benazić 50

 

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan, u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Kada bude formirana i objavljena konačna Rang lista, svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Prijedlog rang liste – novi