Arhiva objava

Prijedlog rang liste stipendista – studentske stipendije

08. siječnja 2021. | Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima  s prebivalištem na području Općine Pićan za studijsku godinu 2020./2021. (KLASA: 022-05/20-01/77, URBROJ: 2144/05-01-01-19-2), dostavlja se Načelniku Općine Pićan i objavljuje se

PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA

PRIJEDLOG RANG LISTE
IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
MATEA IVANČIĆ 110
LOREN CINKOPAN 110
MELANI ZAJC 100
LUKA ZAJC 90
MARTA GOLJA 80
STEFANI ČEH 70
GORAN BENAZIĆ 60
BONNI FORNAŽAR 50

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Pićan.
O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.
Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.
Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Komisija za stipendiranje
Martina Bilić, v.r.
Mirjana Ban, v.r.

Privremena rang lista – studenti