Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Pićan za studijsku godinu 2020./2021. (KLASA: 604-01/21-01/6, URBROJ: 2144/05-01-01-21-1), dostavlja se Načelniku Općine Pićan i objavljuje se 

PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA

TABLICA 2.
PRIJEDLOG RANG LISTE
IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
ROK LUKŠIĆ 140
SMOKOVIĆ NINA 110
ANDI JEROMELA 110
ANI ŠVIĆ 90
ILENIJA BAĆAC 80
MARTINA LUKŠIĆ 80
IVANA BILIĆ 60

 

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Komisija za stipendiranje
Martina Bilić, v.r.
Mirjana Ban, v.r.
Samanta Floričić Fonović, v.r.

Privremena rang lista – studenti