Arhiva objava

Prijedlog rang liste stipendista – učeničke stipendije

25. studenoga 2021. | Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s prebivalištem na području Općine Pićan za školsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-01/21-01/5, URBROJ: 2144/05-01-01-21-1), dostavlja se Načelniku Općine Pićan i objavljuje se

PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA

TABLICA 2.
PRIJEDLOG RANG LISTE
IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
MATHIAS MILAŠIĆ 185
CORINA GLAVIČIĆ 80
MARIN SMOKOVIĆ 50
NOA TONČETIĆ 40
DANIEL BRENKO 40

 

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana. 

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Komisija za stipendiranje
Martina Bilić, v.r.
Mirjana Ban, v.r.
Samanta Floričić Fonović, v.r.

Privremena rang lista – učenici