Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s prebivalištem na području Općine Pićan za školsku godinu 2020./2021. (KLASA: 022-05/20-01/76, URBROJ: 2144/05-01-01-20-2), dostavlja se Načelniku Općine Pićan i objavljuje se

PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA
TABLICA 2.
PRIJEDLOG RANG LISTE
IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
MIHAEL SLIVAR 120
MATEJA JAKAČIĆ 110
MARKO KRIŠTOFIĆ 110
IVANA SMOKOVIĆ 110
IVAN JAKAČIĆ 100
MARKO JAKAČIĆ 90
ANGELIKA BAĆAC 90
TANJA ČEH 90
KATARINA FORNAŽAR 80
NIKOLINA BENKOVIĆ 60
LEONA KOREN 60
KLARA JEROMELA 50
KATARINA ŠIROL 50

 

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Pićan.
O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.
Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.
Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Komisija za stipendiranje
Martina Bilić, v.r.
Mirjana Ban, v.r.

Privremena rang lista – učenici