Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Pićan za studijsku godinu 2018./2019. (Klasa: 022-05/18-01/85, Urbroj: 2144/05-01-01-18-2), dostavlja se Načelniku Općine Pićan i objavljuje se

PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA

IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
Ivana Franković 140
Alisa Ivančić 100
Elena Krištofić 90
Vedran Lukšić 80
Antun Selar 80
Deni Baćac 70
Ketrin Brenko 70
Agata Kiković 70
Erika Grgurić 60
Tina Karlić 60

 

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan, u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Kada bude formirana i objavljena konačna Rang lista, svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Predsjednica Komisije za stipendiranje
Martina Bilić

Prijedlog rang liste