Arhiva objava

Prijedlog rang liste – učeničke stipendije

22. kolovoza 2018. | Novosti, Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s prebivalištem na području Općine Pićan za školsku godinu 2017./2018. (ponovljeni) (Klasa: 022-05/18-01/66, Urbroj: 2144/05-01-01-18-25), objavljuje se

PRIJEDLOG RANG LISTE STIPENDISTA

I. F. 160
M. G. 140
R. L. 135
R. S. 130
E. K. 120
D. B. 100
P. R. 100
R. S. 100

 

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Načelniku Općine Pićan, u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Kada bude formirana i objavljena konačna Rang lista, svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

U objavi za web stranicu i oglasnu ploču objavljeni su samo inicijali stipendista (ime, prezime) zbog zaštite osobnih podataka, te Vas molimo da za provjeru rezultata nazovete na tel. 052/887-048.

Predsjednica Komisije za stipendiranje
Martina Bilić