Prijedlog Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani” i s time povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan upućuju se na javnu raspravu koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja.

Javni uvid za Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja trajat će od 8. lipnja do 22. lipnja, a za Prijedlog Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone “Jurani” trajat će od 8. lipnja do 8. srpnja.

Javni uvid možete izvršiti na ovoj stranici (dolje) ili u prostorijama Općine Pićan (vijećnica).

Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi mogu se podnositi:

– na mjestu uvida – u Knjigu primjedbi i prijedloga
– pisanim putem na naslov: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan
– ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.

Javno izlaganje će se održati dana 17. lipnja u prostorijama Općine Pićan, s početkom u 20.00 sati.

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE PIĆAN:

Grafički dio:

ID PPUO Pican-4J_gp novo LIST 10 ID PPUO Pican-4K_gp novo LIST11 ID PPUO Pican-4L_gpnovo LIST12

 

Obrazloženje:

ID Obrazloženje

 

Sažetak za javnost:

ID Sažetak za javnost

 

Tekstualni dio – odredbe za provedbu

Tekstualni dio – odredbe za provedbu

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE “JURANI”

Grafički dio:

2.4_PLINOOOPSKRBA-Model 2.5_VODOOPSKRBA-Model 2.6_ODVODNJA-Model 3.a_UVJETI-Model 3.b_OBLICI-Model 4_NACIN GRADNJE-Model 1_NAMJENA-Model 2.1_PROMET-Model 2.2_EK-Model 2.3_ELENERG-Model

 

Sažetak za javnost:

UPU_Jurani_SAŽETAK

 

Obrazloženje:

UPU_Jurani_OBRAZLOZENJE

 

Odredbe za provođenje:

UPU_Jurani_ODREDBE

 

Izvješće o javnoj raspravi – Izmjene i dopune PPU Općine Pićan: -objavljeno 03.srpnja 2015.g.

Izvješće o javnoj raspravi – ID PPU OP