Arhiva objava

Privremena odluka o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu

07. lipnja 2024. | Poljoprivreda i gospodarstvo

Na temelju članka 5. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/24) (dalje u tekstu: Program), Povjerenstvo za provedbu Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu (dalje u tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

PRIVREMENU ODLUKU
o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu

Članak 1.

Na temelju članka 5. Programa, Povjerenstvo je dana 15. ožujka 2024. godine raspisalo Javni natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu (dalje u tekstu: Natječaj), a koji je bio otvoren do 15. travnja 2024. godine.

Povjerenstvo je provelo postupak obrade prijava, analizu ispunjenja uvjeta iz Programa, pravovremenosti i potpunosti zahtjeva, te je utvrđeno 46 urednih prijava.

Uzevši u obzir da su financijska sredstva za provedbu Programa planirana u Proračunu Općine Pićan za 2024. godinu u iznosu od 25.000,00 eura, te vodeći računa o tome da svaki prijavitelj na pošten način ostvari pravo na jednaki postotak potpore, utvrđena je stopa sufinanciranja od 37,50% na planirani iznos ulaganja svakog prijavitelja, odnosno iznos od 750,00 eura kao maksimalni iznos potpore za ulaganja koja premašuju iznos od 2.000,00 eura. Mladim poljoprivrednicima koji imaju manje od 40 godina u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu se potpora uvećava za 20% na već odobrena sredstva, a za mlade poljoprivrednike čija ulaganja premašuju iznos od 2.000,00 eura, maksimalni iznos potpore iznosi 900,00 eura.

Članak 2.

Predlaže se isplata potpora prijaviteljima koji ispunjavaju sve uvjete Javnog natječaja, kako slijedi:

Red. br. Prijavitelj Iznos za odobrenje Mjera
1. OPG Valković Denis 750,00 € 1.
2. OPG Tončić Neven 750,00 € 1.
3. OPG Bažon Miroslav 238,13 € 4.
4. OPG Uravić Ivan 397,50 € 1.
5. OPG Rovina Mladenka 401,63 € 1.
6. OPG Vozila Šilvano 684,38 € 1.
7. OPG Kiković Tedi* 517,06 € 1.
8. OPG Smoković Roko 750,00 € 1.
9. OPG Smoković Damir 161,25 € 1.
10. OPG Runko Vladimir 750,00 € 1.
11. OPG Benazić Ana 348,38 € 1.
12. OPG Lukšić Josip 483,75 € 1.
13. OPG Čule Moreno 334,05 € 1.
14. OPG Piglić Sebastijan 397,24 € 1.
15. OPG Lidija Vretenar 450,00 € 1.
16. OPG Bilić Martina* 720,00 € 1.
17. OPG Bejto, Glavić Goran* 202,09 € 1.
18. OPG Valković Slavko 430,88 € 1.
19. OPG Ivić Luka 526,50 € 1.
20. OPG Lukež Igor 100,78 € 1.
21. OPG Vretenar Goran 404,63 € 1.
22. OPG Vinodolac Olivio 426,33 € 1.
23. OPG Smoković Valter 705,02 € 4.
24. OPG Jakačić Antonio* 900,00 € 4.
25. OPG Baćac Ivan* 224,56 € 1.
26. OPG Tončetić Denis 693,75 € 1.
27. OPG Vretenar Tina* 900,00 € 1.
28. OPG Stanić Nevio
(Željka Tončić Stanić)*
810,00 € 1.
29. OPG Cinkopan Neven 512,33 € 1.
30. OPG Fornažar Dario 750,00 € 1.
31. OPG Krpan Vesna 308,16 € 1.
32. OPG Vretenar Mladen 750,00 € 1.
33. OPG Smilović Veljko 750,00 € 1.
34. OPG Baćac Nenad 168,30 € 1.
35. OPG Valković Albino 750,00 € 1.
36. OPG Celić Zoran* 900,00 € 1.
37. OPG Floričić Doris 750,00 € 1.
38. OPG Smoković Silvano 398,44 € 1.
39. OPG Carić Danijel* 611,33 € 1.
40. OPG Uravić Alen* 887,26 € 1.
41. OPG Slivar Jasmina 445,31 € 1.
42. OPG Bilić Bosiljka 637,50 € 1.
43. OPG Smilović Aleksandar 750,00 € 1.
44. Obrt Baćac, Goran Baćac 750,00 € 1.
45. OPG Udovičić Lučano 324,38 € 1.
46. OPG Tončić Ivana“ 186,30 € 1.
UKUPNO: 25.087,18 EUR

 * mladi poljoprivrednik

Članak 3.

Prijavitelji imaju pravo najkasnije do 14. lipnja 2024. godine do 12,00 sati podnijeti prigovor na Odluku ili odustati od prijave. U tu svrhu, prijavitelji mogu dostaviti prigovor ili Izjavu o odustajanju u Općinu Pićan isključivo osobno ili putem e-maila info@pican.hr.

Prigovori odnosno izjave o odustajanju moraju biti zaprimljeni u Općini Pićan do gore navedenog datuma i sata.

Obrazac Izjave o odustajanju se može preuzeti osobno ili sa web stranice Općine Pićan www.pican.hr.

Članak 4.

Nakon isteka roka za prigovor odnosno roka za odustajanje od prijave iz članka 3., Povjerenstvo će korigirati popis korisnika iz članka 2. i sastaviti prijedlog Odluke koji će se dostaviti Općinskom vijeću i predložiti donošenje Odluke o dodjeli potpore.

Članak 5.

Po donošenju konačne Odluke o odobravanju isplate sredstava, Povjerenstvo će poslati obavijesti korisnicima potpora o visini i namjeni odobrene potpore, te načinu izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava.

Članak 6.

Isplata sredstava izvršit će se najkasnije do 30. rujna 2024. godine na žiro račun korisnika naznačen u prijavi.

Članak 7.

Korisnici se za sve informacije mogu obratiti Povjerenstvu na broj telefona 052/887-048 ili putem e-maila na info@pican.hr.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Pićan i na oglasnoj ploči Općine Pićan.

 

Privremena odluka o dodjeli potpora u poljoprivredi Obrazac izjave o odustajanju od prijave