Arhiva objava

Privremena rang lista za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024.

27. prosinca 2023. | Odgoj i obrazovanje

Temeljem članka 7. Pravilnika o stipendiranju Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/22, 13/23) i Odluke o imenovanju Komisije za stipendiranje (KLASA: 604-01/22-01/5, URBROJ: 2163-30-01-22-1), Komisija za stipendiranje sastavlja, dostavlja Općinskom načelniku i objavljuje

PRIVREMENU RANG LISTU
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024.

Predlaže se da se općinske stipendije u akademskoj godini 2023./2024. dodijele sljedećim studentima prema redoslijedu zaprimanja prijava:

Podnositelji prijave mogu na prijedlog rang liste podnijeti pisani prigovor načelniku u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

O prigovoru odlučuje načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, načelnik donosi konačnu rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

 

Rang lista za studentske stipendije – privremena