Arhiva objava

Privremena rang lista za dodjelu studentskih stipendija

13. siječnja 2023. | Odgoj i obrazovanje

Temeljem članka 7. Pravilnika o stipendiranju Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/22) i Odluke o imenovanju Komisije za stipendiranje (KLASA: 604-01/22-01/5, URBROJ: 2163-30-01-22-1), Komisija za stipendiranje sastavlja, dostavlja Općinskom načelniku i objavljuje

PRIVREMENU RANG LISTU
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj  godini 2022./2023.

Predlaže se da se općinske stipendije u akademskoj godini 2022./2023. dodijele sljedećim studentima prema redoslijedu zaprimanja prijava:

1. Lana Brenko
2. Nikol Smilović
3. Reo Turčinović
4. Ana Švić
5. Zita Švić
6. Dora Močinić
7. Gabriel Franković
8. Ena Bulić
9. Hana Depikolozvane
10. Samanta Floričić
11. Melina Marija Kiković
12. Leon Lukšić

Podnositelji prijave mogu na prijedlog rang liste podnijeti pisani prigovor načelniku u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i web stranici Općine.
O prigovoru odlučuje načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, načelnik donosi konačnu rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.
Na utvrđenu konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.
Na temelju konačne rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Privremena rang lista – studentske stipendije