Arhiva objava

Privremena rang lista za dodjelu učeničkih stipendija

05. siječnja 2023. | Odgoj i obrazovanje

Temeljem članka 7. Pravilnika o stipendiranju Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/22) i Odluke o imenovanju Komisije za stipendiranje (KLASA: 604-01/22-01/5, URBROJ: 2163-30-01-22-1), Komisija za stipendiranje sastavlja, dostavlja Općinskom načelniku i objavljuje

PRIVREMENU RANG LISTU
za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2022./2023.

Predlaže se da se općinske stipendije u školskoj godini 2022./2023. dodijele sljedećim učenicima prema redoslijedu zaprimanja prijava:

1. Ivona Maglica
2. Luana Lukšić
3. Mateo Smoković
4. Leonard Brenko
5. Gabriel Hekić
6. Nika Zidarić
7. Damjan Ivančić
8. Toni Smilović
9. Vita Lukež
10. Sara Ilić
11. Karmela Švić
12. Ela Jeromela
13. Ivano Valković
14. Linda Hil

Podnositelji prijave mogu na prijedlog rang liste podnijeti pisani prigovor načelniku u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči i web stranici Općine.
O prigovoru odlučuje načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam dana.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, načelnik donosi konačnu rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.
Na utvrđenu konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.
Na temelju konačne rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju.

Privremena rang lista – učeničke stipendije