Projektom rekonstrukcije “Barunove palače” u starogradskoj jezgri Pićna predviđena je rekonstrukcija postojeće ruševne zgrade u vlasništvu Općine Pićan (k.č. 40/zgr, k.o. Pićan) u mini hotel, a nalazi se u zaštićenoj starogradskoj jezgri Pićna u središtu Istarske županije.

U starogradskoj jezgri Pićna već je rekonstruirano nekoliko starih ruševina, uređena je infrastruktura, obnovljene su starogradske ulice, trgovi i zidine, te je uz pomoć Istarske županije i Ministarstva kulture rekonstruirana i jedna stara građevina u vlasništvu Općine Pićan u Centar za nematerijalnu kulturu Istre (CENKI) koji služi za prikupljanje dokumentacije vezane uz nematerijalnu kulturu Istre, istraživanje, prezentaciju i njegovanje nematerijalnih oblika kulture. Kako bi uređenje starogradske jezgre bilo kompletno, te kako bi bilo bolje valorizirano i prezentirano, neophodno je obnoviti još jedan neobnovljeni dio stare jezgre, točnije „Barunovu palaču“. U cilju očuvanja autohtonog graditeljstva u starogradskoj jezgri Pićna, Općina surađuje s Konzervatorskim odjelom iz Pule koji će nadzirati radove obnove i rekonstrukcije „Baronove kuće“ u mini hotel. Obnova će riješit problem trenutne zapuštenosti ovog važnog objekta kulturne baštine na dva načina: unapređenjem izgleda i atraktivnosti povijesne jezgre Pićna stvorit će se preduvjeti za dugoročno održivi turizam u starogradskoj jezgri naselja te će se otvoriti mogućnost novog zapošljavanja za vrijeme izgradnje objekta i nakon njegova puštanja u funkciju. Rekonstrukcija palače kao značajnog krajobraza povijesne baštine potaknut će konkurentnost i atraktivnost kako starogradske jezgre, tako i cijele Općine Pićan, predviđa se povećanje broja dolazaka i noćenja, a time bi se potaknule i ostale gospodarske aktivnosti poput ugostiteljstva, trgovine i turizma.

Realizacijom projekta izgradio bi se mini hotel koji bi se sastojao od prizemlja i dva kata, sveukupno 398,70 m2. Na prizemlju bi se nalazila recepcija i restoran sa kuhinjom, te spremišta i prostori za zaposlenike. Na prvom katu nalazilo bi se pet dvokrevetnih soba, te na drugom katu četiri dvokrevetne sobe.

Glavni projekt izrađen je od Atelje Slavko Batelić d.o.o. Labin, glavnog projektanta Slavka Batelića, broj 30/2-2008 od rujna 2011. godine. Potvrda glavnog projekta ishodovana je 15. srpnja 2013. godine (KLASA: 361-03/12-03/23, URBROJ: 2163/1-18-03/10-13-11), a 14. srpnja 2015. godine podnesena je prijava početka građenja.

Predmetna građevina nalazi se unutar zaštićene urbanističke cjeline Pićan koja je upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture rješenjem Konzervatorskog zavoda Rijeka od 15.10.1962. godine.

Što se tiče načina realizacije projekta, najpovoljniji model predstavlja prodaju ruševne zgrade zajedno sa projektnom dokumentacijom u cilju predaje projekta gospodarskom subjektu koji bi isti ostvario, međutim moguća je i suradnja kroz ostvarenje javno – privatnog partnerstva.

Općina Pićan u potrazi je za zainteresiranim investitorima koji nam se za više informacija mogu obratiti slobodno obratiti na broj telefona 052/887-048 ili e-mail dean.mocinic@pican.hr i martina.bilic@pican.hr