Arhiva objava

Proširenje građevinskog područja naselja – poziv na razgovor

05. svibnja 2016. | Novosti

Obavještavaju se građani Općine Pićan koji su predali zahtjev za proširenje građevinskog područja (urbanizacija) da će se individualni razgovori održavati u razdoblju od 11. do 18. svibnja 2016.g. prema sljedećem planu:

  • srijeda, 11.05.2016.g. – Jakomići, Krbune i Kukurini (1.dio)
  • četvrtak, 12.05.2016.g. – Kukurini (2.dio) i Orič
  • petak, 13.05.2016.g. – Pićan
  • ponedjeljak, 16.05.2016.g. – Montovani i Zajci
  • utorak, 17.05.2016.g. – Sv. Katarina (1. dio)
  • srijeda, 18.05.2016.g. – Sv. Katarina (2.dio) i Tupljak

Navedena naselja se ne odnose na mjesto prebivališta, nego na predani zahtjev za proširenje građevinskog područja naselja.

Sve osobe koje su predale zahtjev će dobiti pismeni poziv na kućnu adresu (upisanu na zahtjevu) sa terminom u kojem su pozvani na individualni razgovor.

Ukoliko ste predali zahtjev, a poziv ne primite do utorka, 10. svibnja 2016.g., te za sve ostale upite, molimo Vas da se obratite Martini Bilić na broj telefona 052/887-048 ili na e-mail adresu: martina.bilic@pican.hr radnim danom do 15,00 sati.

Napominjemo da se zahtjevi za proširenje više ne primaju.

S obzirom na to da proširenje građevinskih područja naselja nije moguće, mole se sve osobe koje prisustvuju razgovoru da, ukoliko su u mogućnosti, pripreme prijedlog katastarskih čestica koje je moguće izuzeti iz građevinskih područja, za realokaciju.

Molimo Vas da sa sobom ponesete svu dokumentaciju za koju smatrate da će biti od pomoći za odlučivanje o Vašem zahtjevu.

Za sve osobe koje se pozivu ne odazovu smatrat će se da su odustali od svog zahtjeva.

NAČELNIK OPĆINE PIĆAN

IVAN FRANKOVIĆ