Arhiva objava

Provedbeni program Općine Pićan za razdoblje od 2021. do 2025. godine

31. prosinca 2021. | Novosti

Načelnik Općine Pićan je, na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 123/17), članka 2. stavka 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 89/19) i članka 42. Statuta Općine Pićan (“Službene novine Općine Pićan” br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), dana 31. prosinca 2021. godine donio Odluku o usvajanju Provedbenog programa Općine Pićan za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne samouprave.

Provedbeni program možete pregledati na sljedećem linku: Provedbeni program 2021-2025