Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda), objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi:

Registar ugovora o JN