Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Procjene rizika od velikih nesreća.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća..

Opis savjetovanja: Procjena rizika od velikih nesreća izrađuje se u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i učinkovitijeg upravljanja rizicima. Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pićan temelji se na sljedećim društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima:

• standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih sektora,

• prikupljanje svih bitnih podataka u jednom referentnom dokumentu,

• unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima

• planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima,

• pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Procjene rizika od velikih nesreća, upisivanjem svojih komentara na predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.03.2018.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Link na savjetovanje: https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/165cf01c-fe2a-4f30-aeab-3ee0e405eb44