Arhiva objava

Stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

01. travnja 2022. | Novosti

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, na temelju Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju (“Narodne novine” br. 37/22), objavilo je JAVNI POZIV za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Javni poziv detaljno opisuje koje uvjete treba ispuniti vlasnik stambene jedinice (SJ) koju nudi za smještaj raseljenih osoba, te sastavni dio koje su Obrazac za prijavu ponude smještaja te Obrazac za Stožer civilne zaštite JLS – za potvrdu da je stambena jedinica adekvatna za smještaj raseljenih osoba.

Nakon dobivanja obrasca Ponude smještaja za raseljene osobe od građana, zadužena osoba iz Općine Pićan će izvršiti uvid u stvarno stanje smještaja stambene jedinice na terenu i ispuniti Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, koju u ime Općine potpisuje načelnik Stožera CZ te se ovjerava pečatom Općine.

Ovjerena Potvrda o nadzoru stambene jedinice dostavlja se natrag građaninu ponuditelju smještaja koji zajedno s obrascem Ponude smještaja za raseljene osobe i dokumentacijom o potvrdi vlasništva, dostavlja Ravnateljstvu civilne zaštite MUP RH.

Zainteresirani građani mogu se radi uvida u stvarno stanje smještaja stambene jedinice na terenu i dobivanja Potvrde o nadzoru stambene jedinice obratiti pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Martini Bilić na tel. 052/887-054, mob. 099/200-0041 ili e-mail martina.bilic@pican.hr

Uputa o provedbi Odluke Obrazac – Ponuda smještaja Obrazac – Potvrda o nadzoru